Vacatures

De hervormde gemeente van Kootwijk-Kootwijkerbroek zoekt in verband met het ophanden zijnde vertrek van één van haar wijkpredikanten een

Kerkelijk werker voor pastoraat en catechese

voor 4 dagdelen per week

We verwachten van hem/haar
• belijdend lid is van de Protestantse kerk in Nederland en meeleeft met zijn/haar gemeente
• vanuit een levend geloof het werk wil doen
• zelfstandig is, maar ook goed kan samenwerken
• medio september/begin oktober aanvang kan nemen met de werkzaamheden gedurende de vacaturetijd

Voor het pastoraat wordt verwacht dat hij/zij:
• in overleg met de predikant van wijkgemeente 1het crisispastoraat kan verzorgen
• regulier bezoekwerk wil oppakken
• rouwbegeleiding op zich kan nemen en rouwdiensten kan verzorgen

Voor de catechese verwachten we dat hij/zij
• beschikbaar is op maandag- en dinsdagavonden
• aansluiting heeft met de leefwereld van tieners
• leiding wil geven aan de mentoren-catechese
• inzetbaar is voor de basiscatechese

De hervormde gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek bestaat uit twee wijkgemeenten die wat betreft jongerenwerk wijk overstijgend werkt.

Onze gedachten gaan uit naar een kerkelijk werker, een proponent of een emeritus predikant.
Mocht u belangstelling hebben voor een deel van deze functie, dan wordt u ook uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren.

Uw sollicitatie bestaande uit een motivatiebrief en CV kunt u tot 16 september mailen naar de scriba van wijk 2 de heer H.J. van Essen: scriba-wijk2@hervormdkootwijkerbroek.nl.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de algemene kerkenraad, de heer J.J. van Hunen, telefoon 06 46 79 20 67.