Contact

Kootwijkerbroek

Coördinator Kosterswerk
coordinator@hervormdkootwijkerbroek.nl
084-0039460

Dienstdoend koster tijdens kerkdiensten
06-12815910

Kootwijk

Mw. G. M. van den Brink
Kerkendelweg 17, 3775 KM Kootwijk
koster@hervormdkootwijk.nl
06-30117705 of 0577-456755

Agenda
Gebruik dit email adres om een zaal te reserveren. Graag aangeven met hoeveel personen u bent en of een beamer of laptop nodig is.
agenda@hervormdkootwijkerbroek.nl

Doorgeven van afkondigingen, hoe werkt dat?
Als u afkondigingen wilt mailen, gebruik dan onderstaand adres. Telefonisch kunt u zaken doorgeven bij de scriba van uw eigen wijkkerkenraad. Er wordt iets alleen afgekondigd, als het daadwerkelijk aangemeld wordt. Er wordt nog wel eens van uitgegaan, dat zaken automatisch wel uit kerkbodeberichten etc. worden overgenomen, maar dat is niet het geval. Dit kan namelijk tot vergissingen leiden.

Alle afkondigingen (dringende zaken uitgezonderd) graag voor zaterdag 13.00 uur doorgegeven, zodat het nog tijdig en ordelijk kan worden verwerkt!
afkondigingen@hervormdkootwijkerbroek.nl

Vriendelijk verzoek om alle kerkbodeberichten naar kerkbode@hervormdkootwijkerbroek.nl te mailen. En wel op de zaterdag, voor 12.00 uur! Graag per week aanleveren en niet voor meerdere weken. Berichten die niet persoonlijk zijn worden ook op de website geplaatst.

Scriba AK
H.J. van Essen
Hulstweg 3-1
3774 TM Kootwijkerbroek
0342-842514
scriba-wijk2@hervormdkootwijkerbroek.nl

Scriba wijk 1
L.H. Lijbers
Grote Muntweg 15
3774 BS Kootwijkerbroek
0342-441250
scriba-wijk1@hervormdkootwijkerbroek.nl

Scriba wijk 2
H.J. van Essen
Hulstweg 3-1
3774 TM Kootwijkerbroek
0342-842514
scriba-wijk2@hervormdkootwijkerbroek.nl

Voorzitter AK
Gert van den Berg
gertvandenberg@hervormdkootwijkerbroek.nl 
 

Predikant wijk 1

Ds. C. G. Visser
0342-441218
cgvisser@hervormdkootwijkerbroek.nl

Predikant wijk2
Ds. P. Vroegindeweij
Rehobothstraat 4
3774 CK Kootwijkerbroek
06-14205676
pvroegindeweij@hervormdkootwijkerbroek.nl

Kerkrentmeesters
J.D. vd Pol, secretaris
Ravenweg 2
3776 MP Stroe
0342-442567
kerkrentmeesters@hervormdkootwijkerbroek.nl

Diaconie
S. van Kooten
Veluweweg 60
3774 BN Kootwijkerbroek
0342-412621
diaconie@hervormdkootwijkerbroek.nl

Evangelisatie commisie
Gerlinde van de Krol
evangelisatiecie@hervormdkootwijkerbroek.nl

Jeugdouderling
H. van de Weerd en J. van de Pol
jeugdouderlingen@hervormdkootwijkerbroek.nl

Diaconale hulpdienst
Wilma van Engelenhoven
0342-443363
Paula Mudde
0342-442332
Anja Hazeleger
0342-442787

Kerkradio
Hans Roelofs
06 17 17 33 74

CD-dienst
Wilt u van een eredienst een Cd-Rom bestellen? Dat kan, neem contact op met Alfred en Hanneke van Baaren. Meer informatie
0577-456081
cddienst@hervormdkootwijkerbroek.nl

Preekbeurtenregelaar
Hans van Hunen 0342-441248 / 06-46792067 hunenjj@gmail.com
-Bert Veldhuizen 0342-441757
preekbeurtenregelaar@hervormdkootwijkerbroek.nl

Website

Nieuws bericht voor op de website
Voor berichten die niet in kerkbode moeten verschijnen. Dus alleen op de website.
nieuws@hervormdkootwijkerbroek.nl

Webmaster
Beheerder van de website. Hier kunt uw wijzigingen voor de website aan door geven.
webmaster@hervormdkootwijkerbroek.nl