Agenda

Dinsdag 12 november 2019

Woensdag 13 november 2019

19:30-22:30: Zaal C: Jaarvergadering Mannenver. + Vrouwenver.
Eben Haezer
Op D.V. woensdag 13 november hopen we als Mannenver. ‘Onderzoekt de Schriften’ en Vrouwenver. ‘Tryfosa’ onze jaarvergadering te houden. Omdat het de 50e keer is willen we aan deze vergadering wat bijzondere aandacht geven. We hebben Ds. F. Luitjes, als oud-voorzitter van de mannenvereniging, bereid gevonden een inleiding te houden deze avond. Hij heeft als thema gekozen: ‘Gods legermacht’. Behalve de gebruikelijke onderdelen van de avond zal ook een lid van de vrouwenvereniging een terugblik geven over de afgelopen jaren. Ook zijn er enkele gasten uitgenodigd, zoals verschillende besturen van mannenverenigingen uit de directe omgeving en enkele oud-presidentes van ‘Tryfosa’. Maar we willen u als gemeente ook hartelijk uitnodigen deze avond met ons mee te maken. We denken ook aan de ‘zustervereniging’ van Tryfosa, de Ochtendvrouwenkring. Iedereen is heel hartelijk welkom. We beginnen om half 8 en vanaf 7 uur is er inloop met koffie/thee. Nogmaals hartelijk welkom!
Met vriendelijke groet,
De besturen

Donderdag 14 november 2019

Vrijdag 15 november 2019

Zaterdag 16 november 2019

Zondag 17 november 2019

Maandag 18 november 2019

Dinsdag 19 november 2019

20:00-21:30: Bijbelkring Kootwijk
De Kooi
Op D.V. dinsdag 19 november is de 2e Bijbelkringavond. Als iemand het boekje ‘Uw dienaar luistert’ nog wil kopen bij mij wil die dat dan even doorgeven?
Graag vóór 1 november. Groet,
Tineke

Woensdag 20 november 2019

Donderdag 21 november 2019

Zaterdag 23 november 2019

Zondag 24 november 2019

Maandag 25 november 2019

Dinsdag 26 november 2019

Volledig overzicht (google agenda)

Gebruikt u google agenda? Dan kunt u de agenda's van de kerk gemakkelijk koppelen aan uw eigen agenda.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie