Agenda

Woensdag 19 februari 2020

13:30-17:00: Zaal C: Seniorenmiddag
Eben Haezer
Woensdag 19 februari is het onze seniorenmiddag. We beginnen met een meditatie. Daarna geeft Dhr. Mulder van de IVN een presentatie over vogels in de eigen omgeving. Vogels in de eigen woonomgeving komen steeds meer in de belangstelling te staan. Het verrijkt je leven als je weet welke vogel daar vliegt en zingt. Sommige vogels zijn gemakkelijk te herkennen aan hun uiterlijk maar als het blad aan de bomen zit wordt het herkennen aan hun zang belangrijk. Aan het eind van de middag hopen we als ervaren vogelkenners de lente tegemoet te gaan! Onze middag begint om kwart voor 3, voor die tijd is er al koffie en thee. Wilt u graag komen en hebt u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen met dhr. Van de Pol (441591). Of luistert u altijd naar onze middagen bij de kerkradio en wilt u graag een programma hebben om zo de middag beter te volgen? Neemt u dan contact op met Janny Bos (442977). Iedereen is hartelijk welkom om deze middag met ons mee te maken.
19:30-22:00: Zaal B: Mannenvereniging
Eben Haezer
Woensdag 19 februari hopen we  weer met onze mannenvereniging bijeen te komen. De avond begint ook dan om 19:30 uur. We bespreken de Bijbelstudie O.T. van juli/augustus 2019 uit de Hervormde Vaan: 'Jesaja 5' met 'Lied van de Wijngaard' als onderwerp. Leden en belangstellenden zijn hartelijk welkom.
Het bestuur  

Donderdag 20 februari 2020

19:15-22:00: Zaal B: Vrouwenvereniging Tryfosa
Eben Haezer
Bijbelstudie nr. 7 uit het decembernummer van de Hervormde vrouw is op onze verenigingsavond van donderdag 20 februari aan de beurt. Deze wordt gelezen door Hendrika. Het thema is ‘Trouw in het ongeveinsd geloof’ n.a.v. 2 Tim. 1: 1-18. Voor de zaal, koffie en thee zorgen Anja en Masina. Voor deze avond zoekt Ria een gedicht op en in de pauze trakteert Annie. We bidden om een gezegende avond. Iedereen hartelijk welkom. We beginnen om half 8. Met vriendelijke groet,
Het bestuur  

Vrijdag 21 februari 2020

Zaterdag 22 februari 2020

Zondag 23 februari 2020

Woensdag 26 februari 2020

Donderdag 27 februari 2020

19:30-21:30: Zaal C: Vrijwilligersavond diaconale hulpdienst
Eben Haezer
Op D.V. 27 februari a.s. hebben wij als diaconale hulpdienst een avond georganiseerd voor alle vrijwilligers die, op welke manier dan ook, in de afgelopen jaren voor onze naaste wat hebben betekend. Op deze avond zal thuiszorgorganisatie Icare ons een en ander vertellen over dementie. Hierna gaan we onder leiding van een medewerker van Icare in groepjes aan tafel, waarbij we onze vragen kunnen stellen en/of ervaringen kunnen delen. De vrijwilligers zijn telefonisch uitgenodigd. Maar mochten we u/jou onverhoopt niet hebben benaderd, en u/jij bent geïnteresseerd in dit onderwerp, dan bent u/jij natuurlijk ook van harte welkom. Vanaf 19.15uur staat in Eben-Haëzer koffie/thee en lekkers klaar, waarna de avond begint om 19.30uur. Van harte welkom!
Brenda v.d. Krol, Paula Mudde, Wilma v. Engelenhoven  

Vrijdag 28 februari 2020

Zaterdag 29 februari 2020

Zondag 1 maart 2020

Maandag 2 maart 2020

Dinsdag 3 maart 2020

Woensdag 4 maart 2020

Volledig overzicht (google agenda)

Gebruikt u google agenda? Dan kunt u de agenda's van de kerk gemakkelijk koppelen aan uw eigen agenda.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie