Agenda

Woensdag 22 maart 2023

20:00-21:30: Zaal E: Bijbelkring
Eben Haezer

Op woensdag 22 maart komt de bijbelkring weer samen inEben-Haëzer. We lezen dan Nehemia 13: 1-14 en bespreken hoofdstuk 7 uit onsboekje: ‘Hoe ga je om met een terugval?’.

Vanaf 19.45 uur is er koffie en we beginnen om 20.00 uur. Dekeer daarna is de laatste kringavond van het seizoen; deze is gepland opwoensdag 12 april.

Ds. C.G. Visser

Donderdag 23 maart 2023

19:30-21:30: Zaal B: Tryfosa
Eben Haezer

Op donderdag 23 maart (!) willen we onze avond houdenwaarin we nadenken over het lijden en sterven van de Heere Jezus en over Zijnopstanding. Dat doen we met de Paasliturgie die jullie allemaal hebben gekregen(graag meebrengen!). Deze Paasliturgie heeft als thema ‘Kijken wordt zien’. Datwas zo voor Maria Magdalena en we hopen en bidden dat het ook voor ons zowordt. Cokky maakt  een meditatie. Tineke zorgt voor de zaal en samen metAnnie voor de traktatie. Iedereen weer heel hartelijk welkom. We beginnen omhalf 8.

Zaterdag 25 maart 2023

Zondag 26 maart 2023

Maandag 27 maart 2023

19:30-20:30: De Kooi: Gebedskring
De Kooi

Vanwege de ‘Stille week’ zal degebedskring een week eerder zijn en wel op maandag 27 maart. Dan willen we metelkaar weer de Heere danken en bidden. We beginnen deze keer ook iets eerder enwel om 19.00 uur. Iedereen weer hartelijk welkom in de Kooi.

Dinsdag 28 maart 2023

Woensdag 29 maart 2023

19:30-21:30: Zaal C: Christenen voor Israël - mannenvereniging
Eben Haezer

Studiebijeenkomstmet ds. Willem J.J. Glashouwer

Op woensdag 29 maart is er eenstudiebijeenkomst met spreker ds. Willem J.J. Glashouwer namens Christenen voorIsraël. Het thema is ‘Christenen en Israël’. De bijeenkomst vindt plaats inEben-Haëzer (Hervormde Kerk), aanvang om 19.30 uur (inloop/koffie om 19.15).

Ds. Willem J.J. Glashouwer was voorheenwerkzaam voor de EO. Bekende programmaseries uit die tijd waren: 'Het Ontstaanvan de Bijbel' en 'Het Ontstaan van Israël'. Hij is tevens medeoprichter van deEvangelische Hogeschool en de Christelijke School voor Journalistiek. Ds.Glashouwer was vervolgens tien jaar voorzitter van Christenen voor Israël. Nuis hij president van Christians for Israel International' en betrokken bij hetwerk in tientallen landen. Hij is auteur van veelgelezen boeken als: 'WaaromIsraël?', 'Waarom Jeruzalem?' en 'Waarom Eindtijd?’

De avond wordt georganiseerd door deMannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften', maar iedereen (ook dames) zijn vanharte welkom om deze avond bij te wonen! We houden een collecte, die bestemd isvoor Christenen voor Israël.

Donderdag 30 maart 2023

20:00-23:00: Zaal C: gemeenteavond
Eben Haezer

A.s. donderdag, 30maart, is er een gemeente-avond. Als kerkenraad gaan we graag in gesprek oververschillende aspecten rondom de viering van het Heilig Avondmaal. In decoronatijd moest het op een andere manier. Het is nu een goed moment om teleren van ervaringen. Daarnaast is er een versie van het Avondmaalsformulieruitgegeven die wat toegankelijker en korter is. Ook horen we graag welke wensener zijn voor bezinningsmoment in de voorbereidingsweek.

De bijeenkomstbegint om 20.00 uur in Eben-Haëzer. We zien er naar uit velen te ontmoeten omals gemeente met elkaar in gesprek te gaan over één van de meest wezenlijkeaspecten van het geloof! Jong en oud, welkom! Op de website van de gemeente isde agenda en het verkorte formulier te vinden. 

Vrijdag 31 maart 2023

Zaterdag 1 april 2023

Zondag 2 april 2023

Maandag 3 april 2023

Dinsdag 4 april 2023

Woensdag 5 april 2023

Volledig overzicht (google agenda)

Gebruikt u google agenda? Dan kunt u de agenda's van de kerk gemakkelijk koppelen aan uw eigen agenda.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie

 

Actueel

Energietoeslag en tips om energie te besparen.

Meer informatie