Vr.ver.Tryfosa

dinsdag 16 november 2021 Algemeen

Als het allemaal door kan gaan hopen we komende week 2x bij elkaar te komen. Eerst op woensdag de 24e samen met de mannenvereniging en op donderdag 25 november onze verenigingsavond. Op deze avond willen we samen stil staan bij de 5e Bijbelstudie. Deze gaat over Markus 1: 9-28 en heeft als thema: ‘Het Koninkrijk is dichtbij’. De Bijbelstudie wordt gelezen door Anja die samen met Stien ook zorgt voor de zaal, koffie en thee. Hetty zoekt er een gedicht bij en Henny zorgt voor de traktatie. We beginnen om half 8 en iedereen is hartelijk welkom. Daarbij denken we ook aan hen die door zorg en ziekte niet kunnen komen. We wensen hen de nabijheid van de Heere toe. Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie