Verhalen van vroeger

dinsdag 24 maart 2020 Algemeen

Er is een directe relatie tussen Rouen in Normandië, de pestepidemie van 1635 in Nijmegen, Gouverneur Peter Stuyvesant de stichter van New York en onze kerk in Kootwijk. Hoe dat zit? De geschiedenis leert het ons.
Ons land is in de ban van het coronavirus. Er is angst, er zijn veel zieken en er sterven veel mensen. In 1635 was het niet anders. Alleen al in Nijmegen stierven 6000 inwoners aan de pest. En net als nu liepen de artsen in die tijd ook veel risico. Zo stierf toen de stadsgeneesheer Michael Johannes a Mandeville ook aan de pest.
Hij was arts in de Commanderie van St. Jan. Een hospitaal uit de tijd van de kruistochten, waar pelgrims door de Johanniterorde verpleegd en verzorgd werden. Momenteel is het een restaurant in het oude gedeelte van Nijmegen en zeker het bezoeken waard!
Naast arts was hij ook leraar op de Latijnse school en lid van de gemeenteraad. Hij werd geboren in 1558 als zoon van Johannes a Mandeville. Zijn familie kwam waarschijnlijk uit Rouen in Normandië. Hugenoten!. Hij was 13 juni 1601 getrouwd met Maria van de Raede uit Antwerpen. Ze hadden een groot gezin. Zijn tweede zoon Michael werd stadsgeneesheer van Rotterdam tot een oproer, waar zijn zoon aan mee deed. Hij werd daarna verbannen naar Amsterdam. De oudste, Johannes ging een andere weg. Hij ging na zijn opleiding in Nijmegen op 3 maart 1623 theologie studeren in Leiden. (Toen woonde Rembrandt van Rijn hier ook!) en later Hebreeuws aan de universiteit van Harderwijk. Op 24 april 1625 trouwt hij hier met Trijntgen Wilms. Hij wordt eerst predikant in Doesbrug waar zijn kinderen geboren werden en vertrekt dan in 1628 naar onze gemeente in Kootwijk als opvolger van Johannes Curtenius. Onze eerste predikant was dus een vluchteling uit het Duitsland van Luther, onze tweede predikant kwam uit een geslacht van Franse Calvinistische Hugenoten. Asielzoekers dus. We waren toen blijkbaar zendingsgebied voor de protestantse kerk! Goed om eens bij stil te staan.
In 1630 vertrekt hij naar Garderen waar hij in 1657 sterft. Er is een handtekening van hem bewaard onder de trouwacte van zijn zoon Eagidius (Jelis de Mandeville en Elsken Hendriksx)
Gilles woonde in Voorthuizen en vertrok na de dood van zijn vader samen met de latere gouverneur Peter Stuijvesant met de emigrantenboot ‘Trouw’ naar New York, toen nog New Amsterdam geheten. Van hem kreeg hij een stuk land  aan de Hudson rivier. Hij noemde dit Groenwijck. Tegenwoordig is dit de wijk Greenwich Village in Manhattan.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie