Vanuit de AK

dinsdag 18 mei 2021 Algemeen

Als algemene kerkenraad hebben we onlangs weer een online vergadering gehad. Er is besproken dat we aan de slag gaan om een vertrouwenspersoon voor onze gemeente aan te stellen. Dit is ook een advies vanuit de PKN. We gaan bekijken hoe we dit het beste kunnen doen, of we hiervoor twee personen zullen vragen of dat we het in samenwerking doen met een buurgemeente. We hopen binnen afzienbare tijd hierover een besluit nemen. Er is ook een gesprek geweest met de corona-commissie. Het is een hele lastige situatie, we horen geluiden van mensen die vaker naar de kerk willen en die graag weer met z’n allen willen zingen, maar er zijn weer anderen die zich juist verbazen over de versoepelingen. Daarom volgen we zoveel mogelijk de richtlijnen van de routekaart voor de kerken, zodat we daarnaar kunnen verwijzen wanneer er vragen komen. Een andere commissie welke heel veel in onze gemeente doet is de evangelisatie commissie. We hebben het jaarverslag ontvangen en dit besproken. Het zag er zoals altijd weer goed uit. We zijn erg blij met deze groep mensen die heel actief zijn en die veel betekenen voor onze gemeente. Op 2e Pinksterdag heeft de evangelisatie commissie een openluchtdienst georganiseerd naast de kerk in Kootwijkerbroek. We hopen op mooi weer. Tegelijk kunnen we bekijken of het wat is om dit vaker te doen. In ieder geval willen we in de maanden juli en augustus weer openluchtdiensten houden naast de kerk in Kootwijk, net als verleden jaar. Zondag 6 juni hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren. In deze corona omstandigheden betekent dat dat we waarschijnlijk weer vijf diensten gaan houden, dus ook een dienst op zaterdagavond 5 juni. Voor deze diensten worden dan alleen diegenen uitgenodigd die zich bij de app Kerktijd hebben aangemeld voor deelname aan de Avondmaalsdiensten. Wilt u deelnemen aan het Avondmaal, controleer dan even op de site van Kerktijd of u aangemeld staat. We hopen net als zovelen dat deze corona tijd met alle beperkingen op een einde loopt. We verlangen ernaar om weer als vanouds naar de kerk te kunnen gaan en om daar weer met elkaar te kunnen zingen. We vragen van elkaar geduld en wilt u ook bidden dat alle beperkingen weer ingetrokken kunnen worden en dat we spoedig weer met elkaar gemeente kunnen zijn zonder allerlei beperkende maatregelen. We wensen u allen Gods zegen toe!

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie