Van de kerkenraad

dinsdag 12 november 2019 Algemeen

We willen u als Algemene Kerkenraad graag doorgeven wat er op de vergadering van 31 oktober is behandeld:
- Enkele punten die aan de orde kwamen waren o.a. de gemeenteavond van 21 november, waar ook iets verteld zal worden over de status van het beroepingswerk en over de profielschets. Er is gesproken over het aanpassen van het beleidsplan van onze gemeente.
- Voor de ouderlingen, bezoekbroeders, bezoekdames en andere pastorale werkers zijn er in november, twee toerustingsavonden georganiseerd. Dit wordt een volgende keer nog wat breder opgepakt.
- De begroting van het CvK is goedgekeurd.
- Er is akkoord gegaan met het projecteren van de doop op de muur tijdens doopdiensten.
- Ook is het akkoord dat er een kerstavondviering, in onze kerk, wordt georganiseerd, samen met de Gereformeerde Kerk.
- Zoals u al eerder hebt kunnen lezen gaan het College van Kerkrentmeesters verder in een kleinere samenstelling. Er zijn nu 4 ouderling- en 1 lidmaat-kerkrentmeester(s).
- Er wordt door de CvK een onderzoek gestart voor de eventuele verkoop van de pastorie aan de Rehobothstraat. Dit om belastingtechnische redenen.
- We zijn voornemens om 3 themadiensten per jaar te organiseren, er is hiervoor een themadienstcommissie.
- De komende tijd zijn er weer verkiezingen / benoemingen van nieuwe ambtsdragers, ook zijn er nog steeds mentoren nodig voor de catechisatie. De kerkenraad vraagt of u dit mee wilt nemen in uw voorbede.
Algemene Kerkenraad

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie