Renovatie

dinsdag 16 juli 2019 Algemeen

De afgelopen week was financieel gezien bijzonder voor de renovatiecie. We kregen opnieuw een grote gift / lening van een gemeentelid van € 50.000 voor het renovatiewerk. Met deze gift erbij komen we boven de € 500.000 en dat is best wel bijzonder. Daar zijn we ook erg dankbaar voor. De begroting was
€750.000 dus we zijn al een heel stuk op weg. We hopen ondanks wat uitbreidingen van het werk (verwarming consistorie / toilet bij consistorie  en dergelijke ) toch binnen de begroting te blijven. Dit is dan wel dankzij alle hulp van de vrijwilligers!! We hebben ook besloten nieuwe lampen te laten maken. De oude lampen raakten versleten en Jan Mostert bood aan voor ons nieuwe te maken. Hij heeft een mooi modern ontwerp voor kroonluchters van messing gemaakt en we hopen dat de lampen eind augustus klaar zijn.
De bouwvak nadert en de openingszondag is daarna al snel. Dan is het altijd lastig om zaken nog even snel voor elkaar te krijgen. We hebben daarin u als gemeentelid hard nodig zowel voor vrijwilligerswerk als voor voorbede. Laten we blijven meehelpen, danken en bidden voor een voorspoedig verloop van de renovatie!
Natuurlijk mag u nog bijdragen. Ons banknummer is NL02 RABO 0305 5110 25 t.a.v. Ned. Hervormde Gemeente Kootwijkerbroek.
Renovatiecie

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie