Pastorie

dinsdag 14 juli 2020 Algemeen

Voor 3 weken terug hebben we u, via de kerkbode, geïnformeerd over de pastorie. Er heeft zich 1 gemeentelid gemeld die belangstelling had om de pastorie te kopen en hier een maatschappelijke functie aan te geven. Helaas heeft deze afgehaakt zodat de woning nu door de makelaar op de markt wordt gebracht. Gemeenteleden die belangstelling hebben mogen zich uiteraard nog steeds melden via ons mailadres kerkrentmeesters@hervormdkootwijkerbroek.nl of bij Midden Nederland Makelaars (dhr. Snoei) Tevens kunnen we melden dat we een vervangende woning aan de Rehobothstraat (nr. 4) hebben gekocht. Deze woning voldoet aan alle eisen en is instap klaar op de realisatie van de werkruimte na. De verkopende partij kan daar blijven wonen tot de vacature voor predikant van wijk 2 vervuld wordt, echter uiterlijk tot eind 2021. De CCBB (classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken in de PKN) heeft inmiddels goedkeuring verleend aan de transacties.
College van kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie