Pastorie

dinsdag 23 juni 2020 Algemeen

Als kerkrentmeesters zijn we al enige tijd een oplossing aan het zoeken voor de huisvesting van een predikant voor wijk 2; we willen u hierbij op de hoogte stellen over de gang van zaken. Door gewijzigde fiscale wetgeving, waarbij de hoogte van de WOZ waarde de vergoeding bepaalt die een predikant voor het woongenot moet betalen, is de pastorie aan de Rehobothstraat voor een predikant erg kostbaar geworden. Op de gemeenteavond in november is al meegedeeld dat er een onderzoek was gestart naar de mogelijkheden, waaronder verkoop van de pastorie. We hebben besloten om tot verkoop over te gaan en de Algemene Kerkenraad heeft daar goedkeuring voor gegeven. Een makelaar is hiervoor ingeschakeld, rest nog de goedkeuring van het CCBB (Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken in de PKN). Tevens is onderzocht of de kosterswoning geschikt te maken is als pastorie, dit zou met aanpassingen (o.a. werkkamer) kunnen maar de indeling wordt niet optimaal. Tevens zijn de kosten relatief hoog zonder dat dit waarde aan de woning toevoegt. Privacy bij deze woning is ook een probleem. Een externe woning lijkt nu de meest geschikte oplossing; de predikant woont dan in de gemeente i.p.v. bij de kerk. Deze mogelijkheid wordt verder uitgewerkt. We houden u op de hoogte over de gang van zaken.
College van kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie