Nieuws uit het CvK

dinsdag 15 januari 2019 Algemeen

Op onze laatste vergadering van 2018 zijn weer een aantal zaken besproken
-De goten van Eben-Haëzer zijn erg slecht. Waarschijnlijk moeten deze grotendeels vervangen worden. Hiermee gaan we aan de slag
-De kelder in Eben-Haëzer was pas weer onder water gelopen en ook hing er een rioollucht. Blijkbaar was er met de riolering het een en ander aan de hand. Er is nu een extra pomp geplaatst in de kruipruimte. Hopelijk is het probleem zo opgelost.
-De parkeerplaats van Kootwijk is weer voorzien van een laagje gratis geleverd grind. Iedereen die hier aan meegeholpen heeft hartelijk dank.
-De zendingscie heeft een nieuwe zendingskrant uitgegeven met nieuws van onze eigen zendingsarbeiders. Deze brochure ‘Connect’ brengt natuurlijk extra kosten mee. Om te zorgen, dat al het geld uit de offerblokken echt hun bestemming bereikt is besloten elk jaar 1x een extra collecte voor de kosten van de zendingscie. en Connect te houden. Dit is vorige week nog niet vermeld. De datum voor deze collecte hoort u nog via de zendingscie.
-Tenslotte werd nog de begroting voor 2019 definitief goedgekeurd.
College van Kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie