Nieuws uit het CvK

dinsdag 2 juni 2020 Algemeen

Ondanks de coronacrisis gaan onze vergaderingen gewoon door. Alleen wel digitaal via Teams. Dat is wel wennen en wat onpersoonlijk, maar het werk moet doorgaan. Inmiddels is Gert Schouten ook aangeschoven als nieuw lidmaat kerkrentmeester. We zijn hier blij mee! Hierbij een verslagje over wat er speelt:
-We leven in een ingewikkelde tijd. De online diensten vergen veel techniek. Dat heeft u afgelopen zondagmorgen weer kunnen ervaren. Hopelijk komen storingen zoals deze niet al te vaak voor.
-Het beroepingswerk gaat door en ook zijn wij als KRM-ers er druk mee. De pastorie aan de Rehobothstraat is qua financiën onbetaalbaar vanwege de nieuwe regels m.b.t. verhuur van de ambtswoning. We denken na over het aanpassen van de kosterswoning, zodat deze ook geschikt wordt als pastorie. Er moet dan een werkkamer, een extra slaapkamer en wat buitenruimte in de vorm van een terras en een schuurtje met carport of garage bij. Er zijn wat tekeningen gemaakt met een prijskaartje erbij. Daarnaast hebben we enkele huizen in ons dorp bezocht om te kijken of daar een geschikte pastorie voor langere tijd bij zit. We zouden dan de pastorie aan de Rehobothstraat kunnen verkopen. We hebben een makelaar gevraagd mee te denken, maar tot op heden is er niets geschikt te koop gekomen. We houden u hier over verder op de hoogte.
-Onder leiding van Gert Schouten is er een commissie gevormd, die zich bezig houdt met de regels, die er zijn voor onze erediensten, als we weer met 100 kerkleden naar de kerk mogen. Ook de kosters van Kootwijk en Kootwijkerbroek zijn in dit overleg vertegenwoordigd. Waarschijnlijk komen er per dienst toegangskaarten, die beschikbaar gesteld worden, als een soort reservering. Dit is één van de eisen van de overheid. U hoort hier vanzelf meer over.
-Gijs Budding heeft aangegeven ons te willen helpen met het tellen van het collectegeld. We zijn hem hier dankbaar voor, hoewel er nu natuurlijk niets te tellen valt. De GIVT app wordt goed gebruikt. Er zijn inmiddels 163 verschillende gemeenteleden, die de app gebruikt hebben. Zo’n 90% van de gevers gebruikt alle drie de collectes. De rest alleen de 1e collecte voor de diaconie.
-Helaas is de rubriek ‘Verhalen van vroeger’ door het mooie weer en de coronacrisis wat op de achtergrond geraakt. U zult dus geduld moeten hebben!
College van Kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie