Nieuws uit het CvK

dinsdag 4 februari 2020 Algemeen

Omdat we u als leden van onze kerk graag op de hoogte willen houden volgen hier wat aandachtspunten uit onze laatste vergadering van 21 januari.
-N.a.v. de BHV oefening in de kerk is er besloten een evacuatiematras te kopen. Dit om gemeenteleden, die op de galerij onwel worden, naar beneden te kunnen brengen.
-Op diverse plaatsen in de kerk verschenen stoofjes, voor mensen, die korte benen hebben en toch op een speciale plek willen zitten. Helaas is dit i.v.m. de veiligheid niet toegestaan. Maas Brunekreef wil evt. op die plek wel een extra voetregel maken. Geeft dit maar door aan de koster.
-We hebben de foto van ds. Peene opgehangen in de consistorie, zodat onze predikantengalerij weer compleet is.
-Per 1 februari willen we de kerkdiensten ook met beeld uitzenden. We hebben al even proefgedraaid en enkele kinderziektes eruit gehaald. In principe stopt de uitzending met de handdruk van de ouderling en de predikant. In de hal hangt een tekening van de kerk met vluchtroutes en ook de plaatsen waar u echt niet in beeld komt. We hebben al goede reacties gehad van gemeenteleden. Iemand kon zo meekijken toen zijn kleinkind gedoopt werd, een ander voelde zich nu echt weer bij de kerk betrokken en had voor het eerst de dominee gezien.
-We zijn nog bezig met het vormen van werkgroepen met coördinatoren (of teams met teamleiders). Daar hoort u na onze volgende vergadering meer van.
-De pastorie aan de Rehobothstraat houden we, zoals we er nu in staan, beschikbaar voor een nieuwe predikant.
-Op 18 februari hebben we onze volgende vergadering. We gaan dan nadenken over het verjaardagsfonds. We hebben nu niet genoeg gemeenteleden om langs de deuren te gaan of een kaart te sturen. Een-derde van onze gemeente hoort nu niets van ons. We willen alle medewerkers van het verjaardagsfonds, die avond uitnodigen om samen met ons na te denken over hoe we hiermee om moeten gaan. Zet het maar vast in uw agenda.
-Tenslotte hebben we afscheid genomen van Albert van Kooten en Wim Dekker. We zijn heel dankbaar voor hun inzet de afgelopen jaren. Wim Dekker zal teamleider van de buitenploeg blijven en Albert zag ik alweer met tekeningen lopen. We mogen zo altijd weer een beroep op hen doen!
College van Kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie