In memoriam Gerard Kampert

dinsdag 4 januari 2022 Algemeen

Overleden op 21 december 2021 lazen we in de rouwadvertentie in de Barneveldse Krant:
Bedroefd delen wij u mede, dat de Heere op Zijn tijd en wijze van ons heeft weggenomen, mijn lieve man, onze broer, zwager en oom Gerard Kampert, echtgenoot van Hennie Kampert-Teunissen, in de leeftijd van 75 jaar.’
Ook voor onze gemeente een droevig bericht: Dhr. Kampert was in het verleden organist van onze kerk.
Toen hij in de Nederlandse Hervormde Gemeente van Kootwijk-Kootwijkerbroek organist was, speelde hij alle diensten in Kootwijk en vervulde hij ook heel wat beurten te Kootwijkerbroek. In Kootwijk was toen maar één dienst. Hij was bedeeld met een absoluut gehoor, had grote musiceergaven in de romantische stijl en werd bij ons organist zonder ooit les gehad te hebben. De kerkvoogdij gaf hem toen als taak lessen te gaan nemen. Dat gebeurde bij de heer Tulp in Barneveld. In aansluiting daarop heeft hij te Rotterdam bij de Vereniging van Organisten van de GG een tweetal examens afgelegd en diploma’s behaald voor kerkelijk orgelspel, waarmee hij als gekwalificeerd organist op waardige wijze in de erediensten mocht functioneren. Daarbij verzorgde hij in de week orgellessen en begeleidde hij op zangavonden. Hij verzorgde ook lessen bij gemeenteleden thuis, waaronder in de pastorie ten tijde van dominee P. Kolijn. Ook Arjan Blankespoor en onze oud-organist Bertus Rozendaal hadden les van hem. Bij zijn vertrek heeft Bertus hem in Kootwijk opgevolgd.
Oorspronkelijk behoorde hij tot de Geref. Gemeente. Na Kootwijk-Kootwijkerbroek is hij organist geworden in het tweede kerkgebouw van de Geref. Gemeente te Kootwijkerbroek. Vanwege zijn huwelijk kwam hij in de Oud Gereformeerde Gemeente te Ede, waar hij ook nog jaren als organist heeft mogen dienen.
We willen via deze weg als College van Kerkrentmeesters zijn vrouw Hennie en zijn verder familie van harte condoleren met dit verlies

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie