Gebedsbijeenkomst voor zending en evangelisatie

maandag 4 februari 2019 Algemeen

Er is weer gelegenheid om samen te bidden voor zending en evangelisatie en wel op D.V. maandag 11 februari.
Met name de actuele punten die door “onze “ zendingswerkers worden aangereikt. We hopen weer nieuwe mensen te mogen ontmoeten die het verlangen hebben om samen met ons hiervoor te komen bidden. Kolossenzen 4 vers 2
Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.
Een ieder is van harte uitgenodigd en welkom in Eben Haezer. Aanvang 20.15 uur.
We streven ernaar de bijeenkomst 21.45 uur te sluiten.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie