Follow Me 11/12 okt

dinsdag 5 oktober 2021 Algemeen

God heeft Zich aan ons bekend gemaakt in Zijn Woord en heeft ons in Zijn
Woord laten weten hoe wij Hem mogen dienen. We moeten niet zelf een beeld
van God bedenken (ik vind dat God .... moet zijn of doen), maar Hem door
Zijn Woord leren kennen. Geloven is God dienen zoals Hij zich laat kennen.
Daarover gaat het in de les op 11 en 12 oktober.
Kon je er bij de eerste les (4/5okt) niet bij zijn? Kom gerust alsnog, wees
welkom!

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie