Bijbelkring Kootwijk

dinsdag 21 april 2020 Algemeen

Tijdens het achter ons liggende seizoen las u regelmatig een hartelijke uitnodiging voor de Bijbelkring van Tineke. Fijn dat Tineke dit steeds wilde doen. Hartelijk dank hiervoor.
Maar wie schetst mijn verbazing dat ik afgelopen week een envelop uit Kootwijk kreeg met de dank van iedereen van de Bijbelkring. Op de kaart staat o.a. dat Bijbelkring Kootwijk gewend is op de laatste avond te bedanken met een ‘aardigheidje’. Helaas ging die laatste avond niet door. Daarom nu per post.
Ik zie terug op mooie avonden waarop we met elkaar luisterden en nadachten over een aantal belangrijke momenten uit het leven van Samuël. Centraal stond de trouw van God en het luisteren naar Zijn stem. En dat blijft actueel!
Natuurlijk vergeten we ook de pauzes niet met iedere avond iets lekkers bij de koffie!
Graag wil ik u allen hartelijk bedanken voor het op uw wijze meedoen tijdens deze avonden. En nu ook voor de toegezonden attentie. Daar kun je in deze tijd, van meer thuis zijn, een mooi boek van kopen!
Graag wens ik u allen van harte de troost en nabijheid van de Heere toe.
Weet dit: ‘de dood is verslonden tot overwinning’ (1 Korinthe 15: 54). Met hartelijke groet,
Ds. J. de Jong Nijkerk

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie