Aan alle verenigingen, clubs, commissies en kringen

dinsdag 6 augustus 2019 Algemeen

Bij deze worden jullie uitgenodigd om na de afscheidsdienst van dr. Peene, tijdens een informeel samenzijn als gemeente, een persoonlijk woord tot fam. Peene te richten. Diegene die hiervan gebruik wensen te maken worden verzocht dit te melden bij diaken Gert van Engelenhoven, via e-mail: gvanengelenhoven70@gmail.com. Alvast hartelijk bedankt.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie