Zaal C: Jaarvergadering Mannenver. + Vrouwenver.

woensdag 13 november 2019 19:30-22:30

Locatie

Eben Haezer

Omschrijving

Op D.V. woensdag 13 november hopen we als Mannenver. ‘Onderzoekt de Schriften’ en Vrouwenver. ‘Tryfosa’ onze jaarvergadering te houden. Omdat het de 50e keer is willen we aan deze vergadering wat bijzondere aandacht geven. We hebben Ds. F. Luitjes, als oud-voorzitter van de mannenvereniging, bereid gevonden een inleiding te houden deze avond. Hij heeft als thema gekozen: ‘Gods legermacht’. Behalve de gebruikelijke onderdelen van de avond zal ook een lid van de vrouwenvereniging een terugblik geven over de afgelopen jaren. Ook zijn er enkele gasten uitgenodigd, zoals verschillende besturen van mannenverenigingen uit de directe omgeving en enkele oud-presidentes van ‘Tryfosa’. Maar we willen u als gemeente ook hartelijk uitnodigen deze avond met ons mee te maken. We denken ook aan de ‘zustervereniging’ van Tryfosa, de Ochtendvrouwenkring. Iedereen is heel hartelijk welkom. We beginnen om half 8 en vanaf 7 uur is er inloop met koffie/thee. Nogmaals hartelijk welkom!
Met vriendelijke groet,
De besturen

Volledig overzicht (google agenda)

Gebruikt u google agenda? Dan kunt u de agenda's van de kerk gemakkelijk koppelen aan uw eigen agenda.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie