Vrouwenver. Tryfosa

dinsdag 2 april 2019 Algemeen

Onze laatste verenigingsavond, van D.V. 11 april, staat in het teken van Pasen. We willen samen de Paasliturgie volgen in het februarinummer van de Herv.Vrouw. Deze heeft als titel: ‘Het kruis in het midden’. Door middel van Schriftlezing, lied en gedicht volgen we de Heere Jezus op weg naar Golgotha. Maar ook mogen we lezen en zingen van de Opstanding. Ria zoekt hierbij een meditatie op. Voor de zaal, koffie en thee zorgen Cokky en Tineke. De traktatie komt van Annie en Eef. We hopen op een gezegende avond. We beginnen om half 8 en iedereen weer hartelijk welkom. Met vriendelijke groeten.
Het bestuur

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie