Verslag kerkenraad

woensdag 11 april 2018 Algemeen

Afscheid
Afgelopen donderdag 5 april kwam de kerkenraad bijeen. In deze vergadering hebben we afscheid genomen van ouderling Evert Bakker. In de kerkdienst van 27 mei wanneer de nieuwe broeders worden bevestigd zal ook het moment zijn wanneer van hem door de gemeente afscheid genomen kan worden. Nu al willen wij hem dankzeggen voor zijn inzet en alles wat hij voor ons heeft betekend.

Taakgroepen pastoraat
Verder dachten we na over de nieuwe vormgeving van het pastoraat. Er is een inventarisatie verricht hoe nu het pastoraat gestalte krijgt en we kijken hoe dit in de toekomst vorm gegeven kan worden. Er gebeurt op dit gebied heel veel in de gemeente. Er is aandacht voor ouderen, jeugd en jongeren, kwetsbaren, etc. Maar altijd zijn er verbeterpunten. Ook de maatschappij verandert voortdurend. Mensen worden gemiddeld ouder. Daarom is het altijd weer nodig om de eigen werkzaamheden tegen het licht te houden en te anticiperen. 

Focus
Ook het IZB-project Focus heeft onze aandacht. Focus probeert een analyse te maken van de sterke en zwakke punten in een gemeente. Nagedacht wordt of het bruikbaar en haalbaar is voor onze gemeente.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie