Vanuit de kerkenraad

dinsdag 17 juli 2018 Algemeen

Begin juli was er de laatste kerkenraadsvergadering voor de vakantieperiode. Enkele zaken die aan de orde kwamen willen wij met u delen. We mogen ons, ook bij het kerkenraadswerk, afhankelijk weten van onze Heere.
-Voor wat betreft het ouderenbezoek gaat er iets veranderen. We gaan de personen in de leeftijd van 75 – 79 jaar niet meer extra bezoeken. Hiervoor in de plaats komen die gezinnen of personen in aanmerking die, om welke reden dan ook, extra pastorale hulp nodig hebben (maatwerk). We willen hier per september mee starten. Voor die tijd komt hierover nog een stukje in de kerkbode.
-De drie broeders die mee gaan helpen in het pastoraat hebben op de vergadering hun jawoord op de geheimhouding gegeven. Het gaat om Henk Morren voor het ouderenbezoek, Gerco van ’t Foort als bezoekbroeder en Jacco v.d. Pol als jongerenwerker.
-De classis, zoals we die kende, is opgeheven. Er is een nieuwe indeling gemaakt met grotere gebieden. Onze gemeente hoort nu bij de classicale vergadering Veluwe. Er worden, in kleiner verband, ringen gevormd. Wij gaan horen bij de ring Nijkerk.
-Met de renovatie van de kerk in Kootwijkerbroek is een start gemaakt. De commissie en de kerkrentmeesters zijn hier volop mee bezig. Wilt u, op welke manier dan ook, ook uw steentje bijdragen?

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie