Israël-avond Goede Herderkerk

woensdag 29 augustus 2018 Algemeen

Zondag 7 okt. is het Israël-zondag. Niet voor niets valt deze rond Grote Verzoendag. Een dag die niet alleen te maken heeft met verzoening tussen God en mens maar ook met verzoening tussen mensen onderling of b.v. Kerk en Israël. V.w.b. dat laatste is het wel eens goed onszelf te bevragen over onze houding t.a.v. Israël.
Op 20 september zal ds. Bart Gijsbertsen in de Goede Herderkerk, Jan Seppenplein 70 te Barneveld, een aantal van die vragen aan de orde stellen. Vragen als: In hoeverre zijn christenen nu bezig met hun eigen bekering als het gaat om het volk Israël? Immers, het volk Israël heeft in de christelijke theologie geen zelfstandige plaats. Niet in de dogmatiek, niet in de catechismus, niet in de geloofsbelijdenis. Hoe kan dat? Joden werden veelal verguisd in de kerkelijke leer. En tijdens de vele vervolgingen die zij de afgelopen duizend jaar te verduren hadden op Europees erf gaf de Kerk jegens haar oudste broeder meestal ‘niet thuis’. Hoe bestaat dat? Is er, gelet op deze houding van de Kerk, niet iets mis met onze eigen geloofsleer?
En, wat gebeurt er met onze theologie en ons geloof als we Israël wel recht gaan doen? Wat verandert dat aan onze bijbeluitleg en onze geloofsleer?
Prikkelende en uitdagende vragen die we niet uit de weg hoeven te gaan en waarvan het nadenken daarover wellicht kunnen leiden tot een verdieping van onze relatie met (de God van) Israël.
Ds. Bart Gijsbertsen, emerituspredikant te Kampen, was in de jaren ’90 verbonden aan de Raad voor de verhouding van Kerk en Israël van de Hervormde Kerk. Later was hij actief in het platform Appèl Kerk en Israël. In 1993 verscheen zijn boek Andersom denken, in 1996 gevolgd door Eerst de Jood en ook de Griek.
Onlangs schreef hij het boek Een heidense uitdaging, leven met de God van Israël. Het boek bestaat uit meditatieve bijbelstudies die tegelijk een verslag vormen van een uitdagende ontdekkingsreis naar een christelijke theologie waarin Israël stralend aanwezig is.
We nodigen u van harte uit voor deze avond. De avond begint om 20:00 uur.
Er is ook een boekentafel aanwezig en er kunnen producten uit Israël gekocht worden.
Israël & onze gemeente

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie