Gebedsbijeenkomst voor zending en evangelisatie

dinsdag 4 september 2018 Algemeen

Er is weer gelegenheid om samen te bidden voor zending en evangelisatie en wel op D.V. maandag 10 september. Met name de actuele punten die door ‘onze’ zendingswerkers worden aangereikt zullen we meenemen. We hopen weer nieuwe mensen te mogen ontmoeten die het verlangen hebben om samen met ons hiervoor te komen bidden. Bidden is erg belangrijk.
Psalm 105:3 en 4: Beroem u in Zijn heilige Naam, laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich verblijden. Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.
Een ieder is van harte uitgenodigd en welkom in Eben-Haëzer. Aanvang 20.15 uur. We streven ernaar de bijeenkomst 21.45 uur te sluiten.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie