Doopdienst

dinsdag 20 maart 2018 Algemeen

De morgendienst van zondag 15 april DV zal er doopdienst zijn.  Woensdag 11 april zal het doopgesprek plaatsvinden, aanvang 19.30 uur. Doopaangifte kan geschieden tot en met zaterdag 7 april bij uw wijkscriba. Beide doopouders worden verwacht aanwezig te zijn. Wilt u uw trouwboekje meebrengen?

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie