Bericht van de kledingcommissie

dinsdag 2 april 2019 Algemeen

In verband met de schoolvakantie vervalt de open middag van maandag 29 april. Daarna zal er dit seizoen nog één open middag gehouden worden en wel op DV 27 mei. Intussen kunt u nog steeds bruikbare kleding, schoeisel, sjaals, hoedjes, sierraden e.d. inleveren. Op het moment zijn we vooral op zoek naar baby- en kinderkleding! Tot slot nog een verzoek om hulp op de dag vóór de Kootjebroekse markt. Vrijdag 14 juni moet alle kleding en rekken e.d. vanuit de kelder naar boven gebracht worden, zodat we weer een gezellig kledingwinkeltje kunnen maken in de fietsenstalling. Wie wil ons daarbij helpen? Geef je op bij Christiana (christianavdtop1@gmail.com). Inleveren van de kleding kan in Eben-Haëzer en bij Christiana van den Top, Laageinderweg 18. Alvast heel erg bedankt!

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie