Avond over dementie

dinsdag 23 oktober 2018 Algemeen

Mijn moeder, mijn vader, vergeetachtig of dementie, hoe verder?
‘Hds thuiszorg’ komt het maar al teveel tegen: ‘kinderen die allang tobben met een vergeetachtige ouder’. Het kan ook uw echtgeno(o)t(e), broer of zus zijn, of iemand anders uit uw omgeving. Volgens ‘stichting Alzheimer’ is dementie sinds 2015 doodsoorzaak nummer 1. Het veroorzaakt de grootste ziektelast. De impact op naasten van mensen met dementie is namelijk het grootst van de mensen die mantelzorg verlenen aan ouderen. We zien vaak dat er sprake is van overbelasting van mantelzorgers, omdat er onvoldoende kennis is van wat dementie is, en welke wegen er tijdig bewandeld kunnen worden. Met name op tijd signaleren en hulp inschakelen kan overbelasting voorkomen, maar dan moet je wel weten waar je terecht kunt. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor mensen met dementie. Er zijn in Nederland ongeveer 270.000 mensen met dementie en met de vergrijzing zal dat aantal de komende jaren naar verwachting ruim verdubbelen. De komende jaren zal de beroepsbevolking die moet zorgen voor mensen met dementie, naar verwachting gelijk blijven. Het is belangrijk dat de omgeving snel herkent wanneer er sprake is van dementie en wat u kunt doen om overbelasting als mantelzorger te voorkomen. Hds zorg wil graag met u stil staan bij de zorg en begeleiding voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Bewustwording en kennis van dementie is belangrijk om op tijd te kunnen herkennen of er sprake is van dementie, of niet. Daarnaast hebben we het samen met u over het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. Bent u mantelzorger, of hebt u het vermoeden een aanstaande mantelzorger te worden voor mensen met dementie kom dan op dinsdag 27 november om 19.45 uur naar kerkelijk centrum ‘Rehoboth’, Gasthuisstraat 5, 3771 HE in Barneveld.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie