Vrouwenvereniging Tryfosa

Deze vereniging vergadert eenmaal in de drie weken op donderdagavond vanaf augustus tot eind april. Voor de Bijbelstudie met discussievragen wordt gebruik gemaakt van het maandblad ‘De Hervormde vrouw’. We beginnen om 19.45 uur en we proberen om 22.00 uur af te sluiten. Het zijn gezellige, heilzame en leerzame avonden.

Groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. - 2 Petrus 3:18

Momenteel bestaat onze vereniging uit 23 leden.
Het bestuur van de regio Midden-Veluwe, waar we bij aangesloten zijn, organiseert elk jaar twee regiovergaderingen, die in Putten worden gehouden. Hier worden Bijbelse, maar ook actuele onderwerpen behandeld, waarvoor dan een spreker wordt gevraagd. Het landelijke bondsbestuur organiseert op verschillende plaatsen ontmoetingsmorgens,- avonden en -dagen.
De jaarlijkse bondsdag word gehouden in de Veluwehal te Barneveld.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
1e presidente: mevr. R.H.A Mulder-Van Dalen
Heetweg 6-1, Kootwijk, 0577-750946, gmulder@solcon.nl

2e presidente: mevr. G. van den Top-Bos
Heetweg 6, 3775 KA Kootwijk  0577-840352, grietjetop@gmail.com

Secretaresse: Mw. G. M. van den Brink
Kerkendelweg 17, 3775 KM Kootwijk 0577 456755gmvdbrink@solcon.nl

Penningmeester: mevr. H. Stam-ter Steege
Magirusstraat 12, 0342-441571

Algemeen adjunct: Vacant

Iedereen, jong en oud, altijd van harte welkom!

Voor het seizoen 2015-2016 komen we op de volgende avonden samen: 3/9, 1/10, 15/10, 5/11, 26/11, 10/12, 7/1, 28/1, 18/2, 3/3, 17/3 en 14/4

De jaarvergadering samen met de mannenverenigin is op 11/11.