Vrouwenbijbelkring Tryfosa

Deze kring vergadert eenmaal in de twee à drie weken op donderdagavond vanaf augustus tot en met april. We volgen op deze avonden de Bijbelstudies van “Vrouw tot vrouw”. Dit jaar is het thema “Psalmen”. We beginnen onze avonden om 19.30 uur en rond 21.30 uur is de afsluiting.

Deze kring kenmerkt zich door “in een kleine groep met elkaar te spreken over de Bijbel, de Bijbelstudie en ons persoonlijk geloof”.

De avonden zijn gezellig, tegelijk ook leerzaam. En het mag zijn: Groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Momenteel bestaat onze vereniging uit 16 leden. De Bondsdag wordt dit jaar gehouden in de Basiliek in Veenendaal.

Het bestuur:

1e presidente: Cokky de Visser,
Kerkendelweg 17, Kootwijk, tel. 0577-456755,  cgdevisser@solcon.nl

2e presidente: Grietje van den Top-Bos
Heetweg 6, 3775 KA Kootwijk  tel. 0577-840352,  grietjetop@gmail.com

Secretaresse: Tineke van den Brink
Kerkendelweg 17, 3775 KM Kootwijk tel. 0577 456755, gmvdbrink@solcon.nl

Penningmeester: Hendrika Stam
Magirusstraat 12, Kootwijkerbroek tel. 0342-441571

Voor het seizoen 2022-2023 komen we op de volgende avonden samen: 8 en 22 sept. / 6 en 20 okt./ 10 en 23 nov./ en 15 dec (Kerstviering) In 2023: 12 jan./ 2 en 23 febr. / 9 en 30 maart (Paasviering) /13 april.