Ochtendvrouwenkring

De ochtendvrouwenkring is er voor iedere vrouw, jong en oud, die met Gods Woord bezig wil zijn en haar geloof wil verdiepen. Het is fijn, om zo samen rondom de geopende bijbel bezig te zijn. Zo kunnen juist ook generaties van elkaar leren, we hebben elkaar nodig!

We komen om de drie weken, van september tot april op woensdagmorgen bij elkaar. De koffie staat klaar om 8:45 en we beginnen om 9:15 en stoppen om 11:30. Ook  moeders met jonge kinderen zijn van harte welkom, want er is oppas aanwezig die voor de kinderen zorgt.

We behandelen Bijbelstudies uit de "de Hervormde Vrouw", door deze samen in kleine groepjes met elkaar te bespreken ontstaan er vaak vele goede en fijne gesprekken. Naast de Bijbelstudie gaan we met elkaar in gebed en zingen we psalmen of liederen uit "op Toonhoogte". Twee keer per jaar nodigen we een spreker of spreekster uit om over een bepaald onderwerp of thema te vertellen. We sluiten het seizoen af met een gezellige uitje.

Dus kom gerust eens bij ons binnenlopen om een ochtend met ons mee te doen. Als je bij ons wilt blijven, kun je lid worden en ontvang je maandelijks "de Hervormde Vrouw".              

Wij hopen op nog vele goede en leerzame ochtenden onder Gods zegen.

Hartelijke groet namens,

Hennie Ansink, (1e voorzitster)
Dikkie van de Beek, (2e voorzitster)
Elisabeth van den Berg - de Goede (penningmeester)
Mieke Top, (alg.adjunct)
Marieke Klok - Heij, (secretaresse)

ovk@hervormdkootwijkerbroek.nl

 

Datums voor seizoen 2022/2023

21-09-2022
12-10-2022
09-11-2022
30-11-2022
14-12-2022
11-01-2023
01-02-2023
22-02-2023
15-03-2022
05-04-2023