Ochtendvrouwenkring

De ochtendvrouwenkring is er voor iedere vrouw, jong en oud, die met Gods Woord bezig wil zijn en haar geloof wil verdiepen. Het is fijn, om zo samen rondom de geopende bijbel bezig te zijn. Zo kunnen juist ook generaties van elkaar leren, we hebben elkaar nodig!

We komen om de drie weken, van september tot april op woensdagmorgen bij elkaar. De koffie staat klaar om 8:45 en we beginnen om 9:15 en stoppen om 11:30. Ook  moeders met jonge kinderen zijn van harte welkom, want er is oppas aanwezig die voor de kinderen zorgt.

We behandelen Bijbelstudies uit de "de Hervormde Vrouw", door deze samen in kleine groepjes met elkaar te bespreken ontstaan er vaak vele goede en fijne gesprekken. Naast de Bijbelstudie gaan we met elkaar in gebed en zingen we psalmen of liederen uit "op Toonhoogte". Twee keer per jaar nodigen we een spreker of spreekster uit om over een bepaald onderwerp of thema te vertellen. We sluiten het seizoen af met een gezellige uitje.

Dus kom gerust eens bij ons binnenlopen om een ochtend met ons mee te doen. Als je bij ons wilt blijven, kun je lid worden en ontvang je maandelijks "de Hervormde Vrouw".              

Wij hopen op nog vele goede en leerzame ochtenden onder Gods zegen.

Hartelijke groet namens,
Hennie Ansink, (1e voorzitster)
Jan van der Heijdenstraat 35, Tel 06 19 69 28 31aquaflower1@gmail.com

Dikkie van de Beek, (2e voorzitster)
Topperbinnenweg 4 Kootwijkerbroek, Tel 0342 44 26 75, famvdbeek@solcon.nl

Christiana van den Top, (penningmeester)
Laageinderweg 18, Tel 0342 44 32 95, christianavdberg@hotmail.com

Mieke Top, (alg.adjunct)
Horselerweg 12, Tel 06 52 64 87 84, mt@topwind.nl

Gerlinda Soetendaal, (secretaresse)
Harskamperweg 90, Tel 06 44 58 75 38, gerlindasoetendaal@hotmail.nl

Datums voor seizoen 2019/2020

18 september (1ste morgen)
9 oktober (2e morgen)
30 oktober (spreker:Henk Binnendijk)
20 november (4e morgen)
11 december (5e morgen kersttintje)
8 januari (6e morgen)
29 januari (7e morgen)
12 februari (spreker: Tonneke Bijker, onderwerp: 'Hoe kunnen we luisteren naar God en luisteren naar elkaar')
18 maart (9e morgen)
8 april (10e morgen Paasmorgen)
22 april ( 11e morgen)