Lidmatenkring

De lidmatenkring is bedoeld voor diegenen die na de belijdeniscatechisatie graag verder in kringverband willen samenkomen. De ervaring leert dat men na een intensief jaar van voorbereiding op de openbare belijdenis het gevoel heeft in een leegte te vallen. In deze leemte wil de lidmatenkring graag voorzien. We verwelkomen mensen van alle leeftijden! We komen 10x per seizoen bij elkaar in Eben-Haëzer. Fijn u/jou te begroeten op de lidmatenkring, ook als u/jij langere tijd geleden geloofsbelijdenis aflegde. Welkom!