Huiskringen

De Evangeliën zijn geschreven om ons kennis te laten maken met Jezus. Ieder Evangelie heeft zijn eigen invalshoek. Dit jaar gaan we luisteren naar het oudste Evangelie: Markus. In zes bijeenkomsten behandelen we dit Bijbelboek. Ter voorbereiding lezen we thuis langere stukken. We ontdekken dan de hoofdlijn en bredere verbanden. Daarna verrichten wij enkele diepteboringen in de tekst. De avonden worden gehouden in Eben Haezer en beginnen om 20.00 uur. We sluiten af om 21.30 uur.

5 oktober
Inleiding en Jezus’ werk in Galilea - Markus 1:1-3:6

9 november
Openbaring en miskenning in Galilea - Markus 3: 7- 6:6a.

7 december
Allerlei berichten - Markus 6: 6b- 8:26

11 januari
Op weg naar Jeruzalem - Markus 8: 27-10: 52

8 februari
In Jeruzalem - Markus 11:1-13: 27

22 maart
Het lijden en de opstanding - Markus 14:1-16: 20