Gebedsgroepen

Maar wij baden tot onze God… (Nehemia 4:9a)

In de loop van de jaren zijn er in onze gemeente diverse gebedsgroepen ontstaan. Graag nodigen wij u/jou van harte uit om met ons mee te bidden! Vaak hebben we samen hele goede uren, waarin de Bijbel geopend wordt, we (lof)zingen en we de dankpunten, zorgen en behoeften met elkaar delen. Om er dan vervolgens mee naar onze God te gaan, van Wie wij, om Jezus wil, alles mogen verwachten. Hij is groot en goed en machtig en bereidwillig. Hij is onze erkenning en dank waardig!
Als u gebedsverzoeken hebt, of een keer mee wilt doen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de betreffende groep. Van harte welkom!

Gebedsgroep voor de gemeente
Eens per 2 weken op maandag van 13.30 tot 15.15 uur.
Contactpersoon: Woutje van de Brink, tel. 0342-442485.

Gebedsgroep voor acute nood
Samenkomst na inwerkingstelling telefooncirkel.
Contactpersoon: Janny Bos tel. 0342-442977,
bij geen gehoor: Hanny Brunekreeft, tel. 0342-441367.

Gebedsgroep voor zending en evangelisatie
Eens per maand ’s avonds, aangekondigd via de kerkbode.
Contactpersoon: W. Burgwal, 0318-456384.

Gebedsgroep voor de Koningin Beatrixschool
Eens per 3 weken op dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur.
Contactpersoon: Astrid Davelaar, tel. 0342-441637.