Opgeven

Catechese

Om een goede verdeling van de groepen te kunnen maken, vragen wij jullie om je op te geven voor de catechisatie. Dan weten wij hoeveel jongeren er van elke leeftijd komen en hoe we de groepen zo goed mogelijk kunnen verdelen.

De ingevulde gegevens worden enkel gebruikt voor de catechese.

Geslacht*

School

Type onderwijs

Er wordt catechisatie gegeven op maandag en/of dinsdag. Geef aan welke avond je kunt komen.

Ik kan op

Zie ook