Belijdeniscatechese

Voor allen die zich willen voorbereiden op het doen van openbare belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente, is er gelegenheid belijdeniscatechese te volgen.
Er wordt vanuit gegaan, dat men daarvoor ten minste twee jaar de gewone catechisatie heeft gevolgd. Voor personen boven de 22 jaar en voor gehuwden kan hiervan worden afgeweken. Indien gewenst is er vooraf een gesprek met de wijkpredikant of sectie- of jeugdouderling mogelijk. De belijdeniscatechese duurt als regel één winterseizoen, wat niet inhoudt dat ook aan het eind van het seizoen daadwerkelijk belijdenis moet worden afgelegd. Men heeft alle vrijheid om bijvoorbeeld te besluiten om nog een seizoen ‘mee te doen’, eer het ja-woord gegeven wordt.
In de week voor de openbare belijdenis vindt de aannemingsavond plaats, waarnaast de wijkpredikant enige leden van de kerkenraad aanwezig zijn.
Tijdens de wekelijks avonden verdiepen we ons in de bijbelse boodschap en geloofsleer en bespreken we in een open sfeer geloofsvragen, waarbij alle ruimte gegeven wordt persoonlijke geloofsvragen in te brengen.