Aangepaste catechese voor jongeren met een verstandelijke beperking

Binnen onze gemeente wordt, op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur, de gelegenheid gegeven aan jongeren met een verstandelijke beperking om deel te nemen aan een catechese uur. Het eerste deel, ca. 15 minuten, wordt de inleiding samen met de andere jongeren van de mentoren catechese gevolgd, daarna gaat deze groep afzonderlijk verder onder begeleiding van 2 mentoren op hun eigen niveau. Voor deze catechese kunt u contact opnemen met één van de jeugdouderlingen.

Onder verantwoordelijkheid van ‘Philadelphia' worden in Barneveld en Voorthuizen wekelijks van september tot en met april elke maandag van 19.00 tot 20.00 uur catechese-avonden gehouden. In Barneveld in gebouw Rehoboth en in Voorthuizen in een zaal achter de Ger. Kerk. Er wordt gebeden, gezongen,  een bijbelverhaal verteld en er is gelegenheid elkaars belevenissen te delen. Deze avonden worden bezocht door catechisanten uit o.a. Barneveld, Voorthuizen, Kootwijkerbroek, Terschuur, Lunteren en Leusden.

Contactpersoon voor deze aangepaste catechese is: Marlien Monster, tel. 0342-414323. Maar u kunt ook contact opnemen met één van onze diakenen.