Ledenadministratie

Het college van kerkrentmeesters heeft ook als taak het bijhouden van belijdenis-, doop- en trouwboeken.

Deze zaken worden verzorgd door :

Elly van Hunen
Garderbroekerweg 107
3774 JC Kootwijkerbroek
Tel. 0342 441248
e-mail: ledenadministratie@hervormdkootwijkerbroek.nl

Zij zorgt voor de wijzigingen, die verwerkt moeten worden in gezinssamenstellingen. Ze zorgt ook voor overschrijvingen of uitschrijvingen.

U wordt nadrukkelijk verzocht wijzigingen in de samenstelling van uw gezin niet alleen door te geven aan uw predikant en wijkouderling, maar zeker ook aan de ledenadministratie. Stuur de ledenadministratie bericht van geboorte, overlijden of verhuizing.