Ledenadministratie

Het college van kerkrentmeesters heeft ook als taak het bijhouden van belijdenis-, doop- en trouwboeken.

Deze zaken worden verzorgd door :

Gerlinda Soetendaal
Harskamperweg 90
3774 JR Kootwijkerbroek
Tel: 06 44 58 75 38
e-mail: ledenadministratie@hervormdkootwijkerbroek.nl

Zij zorgt voor de wijzigingen, die verwerkt moeten worden in gezinssamenstellingen. Ze zorgt ook voor overschrijvingen of uitschrijvingen.

U wordt nadrukkelijk verzocht wijzigingen in de samenstelling van uw gezin niet alleen door te geven aan uw predikant en wijkouderling, maar zeker ook aan de ledenadministratie. Stuur de ledenadministratie bericht van geboorte, overlijden of verhuizing.