College van kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 4 ouderlingen-kerkrentmeester die zitting hebben in de kerkenraad en 3 lidmaten-kerkrentmeester. De taak van dit college is het beheren van de materiële belangen van onze Hervormde Gemeente.
Een van de belangrijkste taken is de geldwerving om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Hiervoor worden we bijgestaan door vrijwilligers uit de gemeente, bij het inzamelen van de kerkelijke bijdrage 2x per jaar en bij het collecteren voor het verjaardagsfonds. Ook wordt er vrijwel iedere zondag twee collecten gehouden voor de kosten van de eigen gemeente. Daarbij valt te denken aan het instandhouden van de predikantsplaatsen, onderhoud gebouwen, kerkelijkwerk, etc. Omstreeks november ieder jaar wordt een gemeenteavond gehouden in ons verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’; daar wordt de jaarrekening van het vorig jaar en de begroting van het komende jaar gepresenteerd. Lopende zaken en plannen worden besproken. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen.

In het college zitten de volgende personen:

Ouderling-kerkrentmeester Wijkgemeente 2

J. Roelofs, voorzitter
Rehobothstraat 37
3774 CG  Kootwijkerbroek
06 17173374
kerkrentmeester-roelofs@hervormdkootwijkerbroek.nl

Ouderling-kerkrentmeester Wijkgemeente 1

J.D. vd Pol, secretaris
Ravenweg 2
3776 MP STROE
0342-442567
kerkrentmeesters@hervormdkootwijkerbroek.nl

Ouderling-kerkrentmeester Wijkgemeente 1

D. Kroon, penningmeester
Veluweweg 75
3774 BK Kootwijkerbroek
0342-442745
kerkrentmeester-kroon@hervormdkootwijkerbroek.nl

Ouderling-kerkrentmeester Wijkgemeente 2

G. Schouten
Muldersweg 14
3774 TB Kootwijkerbroek
0342-442665
kerkrentmeester-schouten@hervormdkootwijkerbroek.nl

Lidmaat-kerkrentmeester
G.N. Schonewille
Zr J.H.D. Vermeulenstraat 4
3774 JW Kootwijkerbroek
06 10 92 50 22
kerkrentmeester-schonewille@hervormdkootwijkerbroek.nl