Verzorgingstehuis

Zorgcentrum ‘Nebo’ te Barneveld wordt mede door diaconieën van omliggende hervormde gemeenten geleid. Het verzorgingstehuis bestaat uit royale 2-kamer-appartementen en enkele aanleunwoningen.
Iedere zaterdagavond verzorgt een hervormde predikant uit de regio een weeksluiting. Als afgevaardigde van onze diaconie heeft B. van Donselaar (tel. 0342-443025) zitting in de Raad van Advies.