PPB-vertrouwenspersonen

Een luisterend oor …
Met een aantal mannen en vrouwen uit onze gemeente zijn we actief als pastorale vertrouwenspersonen. Wij willen u graag een luisterend oor bieden. Het helpt om zorgen of problemen te delen met een ander. ‘Gedeelde smart is halve smart’, zo zegt een spreekwoord.
Lijden en verdriet kunnen zo maar op je levensweg komen, zoals ziekte en rouw. Ook het meer verborgen lijden zoals huwelijks-/gezinsproblemen, onvrijwillige kinderloosheid, onvrijwillig alleenstaand, problemen met seksuele geaardheid, incest in het heden of verleden, minderwaardigheidsgevoelens, depressiviteit, verslaving, werkloosheid, eenzaamheid. Situaties waardoor je leven ontwricht kan raken. Het lijkt alsof er maar geen eind aan je verdriet en moeite komt. Verberg dit alles niet maar praat erover. Want … PRATEN HELPT!!

Een vertrouwenspersoon is ervoor om naar u te luisteren en met u over uw situatie te praten en als u dat wilt met u te bidden. Zoals onze naam al zegt blijft alles natuurlijk in vertrouwen. We zijn geen professionele hulpverleners maar hebben wel een opleiding gehad om kennis op te doen over de o.a. hierboven genoemde problemen. De PPB-vertrouwenspersonen zijn werkzaam als bijstand van de kerkenraad. PPB staat voor Psychisch Pastoraal Begeleider. Een folder over ons werk kunt u vinden op de folderstandaard in Eben-Haëzer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
- diaken G. van Engelenhoven, tel. 0342-443363
- diaken A. Lagerweij, tel. 0342-443333
- mevrouw Lucia Jansen, tel. 0342-478580

Of via diaconie@hervormdkootwijkerbroek.nl

Ook kunt u contact opnemen met uw wijkpredikant of sectie-ouderling.
Bel gerust.