Jeugddiaconaat

Een van de diakenen is belast met de diaconale toerusting van en de diaconale hulp aan de jeugd van onze gemeente. Hiervoor kun je altijd bij diaken Simon van Kooten terecht. s.vankooten@planet.nl