Diaconale hulpdienst

De hulpdienst is er voor iedereen. Wij helpen veel bij oudere mensen, mensen met dementie, een lichamelijke handicap, een verstandelijke handicap, of een chronische ziekte.
Als mensen niet meer volledig voor zichzelf kunnen zorgen, hebben zij hulp nodig van anderen. Meestal wordt er eerst hulp geboden door familie, vrienden en buren en als het langer gaat duren wordt er een beroep gedaan op de wijkverpleging. Met elkaar proberen zij ervoor te zorgen dat iemand, als hij of zij dat wil, in zijn eigen vertrouwde omgeving kan blijven. Het komt voor dat de hulp tekortschiet of dat iemand alleen thuis, zich eenzaam voelt. De hulpdienst wil graag helpen. Soms met verzorging, dan weer met wat gezelligheid of een stukje wandelen.

Aarzel niet om een beroep op ons te doen. We zullen proberen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Door wie? Een flinke groep vrijwilligers heeft zich beschikbaar gesteld. Zij zullen zeer zorgvuldig omgaan met alles wat ze in de hulpsituatie horen, zien of meemaken.

Schoonbeekhof
De Diaconale Hulpdienst heeft de coördinatie van de vrijwilligers binnen de Schoonbeekhof op zich genomen. Prachtig werk, waarbij we o.a. de bewoners die naar de dagactivering gaan erheen brengen. Daarnaast staan er vrijwilligers klaar om met de bewoners te gaan wandelen, worden er bezoekjes gedaan en voor koffie gezorgd.

Folder
In het folderrek in de hal van Eben-Haëzer ligt onze folder. U kunt die altijd meenemen en doorlezen voor meer informatie.

Hulpaanvraag
U kunt met uw vraag terecht bij onze contactpersonen:

  • mevr. W. van Engelenhoven, Laageinderweg 31, tel. 0342-443363,
  • mevr. P. Mudde-Hoogendijk, Magirusstraat 7, tel. 0342-442332.

Deze telefoonnummers staan ook elke week in de kerkbode. Namens de diakenen is de contactpersoon:

Of via diaconie@hervormdkootwijkerbroek.nl

Vrijwilligers gevraagd!
Voor al dit mooie werk kunnen we nog vrijwilligers gebruiken. Lijkt het u fijn om voor anderen zo bezig te zijn? U kunt zich bij de contactpersonen aanmelden. We houden rekening met uw mogelijkheden.