De Herberg

Mensen die in onhoudbare situaties terecht zijn gekomen door spanningen, stress of geestelijke nood, en ‘er gewoon even uit moeten’, kunnen hiervoor contact opnemen met diaken J. Meijers, tel. 0342-443811. Wellicht kan hij voor een kort verblijf voor u regelen in het missionair diaconaal centrum ‘de Herberg’ te Oosterbeek.

www.pdcdeherberg.nl