Collectes voor de diaconie

In elke kerkdienst wordt er onder andere gecollecteerd voor de diaconie. Ongeveer 1 op de 4 diaconiecollectes heeft een gericht doel, dat van te voren bekend gemaakt wordt via de kerkbode en afkondigingen in de dienst. De opbrengst hiervan wordt in zijn geheel overgemaakt naar dat doel, zodat u als gemeente weet waar u voor geeft. Over de bestemming van de overige collectes beslist het college van diakenen.

Vanwege toegenomen aanvragen, is besloten om ieder kwartaal een collecte speciaal te bestemmen voor financiële hulp in eigen gemeente. De opbrengst van deze collectes wordt volledig toegevoegd aan de hulpverlening aan gemeenteleden in nood.