Bezoekdienst

De bezoekdienst heeft als doel contact te hebben met hen die 70 jaar of ouder zijn en ook met hen, die langdurig ziek, hulpbehoevend, gehandicapt of eenzaam zijn. De bezoekdienst wordt gecoördineerd vanuit de kerkenraad. Mocht u graag bezoek ontvangen of weet u iemand die hiermee geholpen zou zijn, dan kunt u dit melden bij uw sectie-ouderling of de wijkscriba. De personen op de lijst van de bezoekdienst krijgen zes keer per jaar het blad “Lichtspoor” van de IZB.