Albanië/Bulgarije commissie

Doel

De doelen van de acties en projecten die door de commissie georganiseerd worden zijn:

  • Onze naasten in Albanië en Bulgarije te helpen een bestaan op te bouwen.
  • Ruimte te creëren om het evangelie te verkondigen.
  • Het diaconaal bewustzijn van onze gemeenteleden te verbreden.

Organisatie

De commissie bestaat sinds 1992. De commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. Op dit moment bestaat de commissie uit 5 leden, dit zijn:

Berry Jansen (contactpersoon Albanië en Bulgarije) 0342-478580
Jaap van den Top (PR) 0342-442415
Jan van Maanen (voorzitter) 06-13481406
Jane van Oosterom (secretaresse) 0577-461102
Mariska van Maanen (penningmeesteresse) 06-48782755

Huidige projecten en acties

  • Werkvakantie naar Albanië en Bulgarije organiseren.
  • Ondersteunen van diverse projecten in Albanië en Bulgarije.

Historie

Projecten die in het verleden zijn uitgevoerd:

  • Diverse hulp transporten.
  • Reizen organiseren naar Albanië en Bulgarije voor en door jongeren en ouderen in onze gemeente.
  • Ondersteuning kindertehuizen.

Contact

Voor vragen kunt u één van de commissieleden benaderen.