Huwelijk van (toekomstige) gemeenteleden

Huwelijk van (toekomstige) gemeenteleden

De kerkenraad verwacht dat bruidsparen die Gods Zegen over het huwelijk vragen voor en na hun trouwdag leven volgens de normen van Gods Woord, in afhankelijkheid met Hem. Op de bruiloft te Kana was de Heere Jezus te gast. Als je samen je knieën buigt voor Hem, zal ook de rest van de dag zo ingevuld worden dat de Heere Jezus erbij kan zijn.

Aanstaande bruidsparen die op de trouwdag hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en Gods zegen over deze belangrijke stap in hun leven willen vragen, worden verzocht zo vroeg mogelijk contact op te nemen met de volgende personen:

  1. De koster van het gewenste kerkgebouw om de kerk te reserveren.
  2. De wijkpredikant van de bruid om te vragen of hij kan voorgaan. Mocht de bruid van buiten de gemeente komen dan betreft het de predikant van de bruidegom. Komen beiden van buiten de gemeente, maar wil men wel als gemeenteleden binnen onze gemeente trouwen, omdat men na het huwelijk bij onze gemeente aansluit, dan gaat het om de wijkpredikant waaronder het toekomstige adres valt (zie ook indeling wijkgemeente 1 en indeling wijkgemeente 2).

Vervolgens vult u onderstaande huwelijksaanvraag volledig in en verstuurt deze.

Op de eerstvolgende kerkenraadsvergadering wordt uw huwelijksaanvraag behandeld en zonder tegenbericht goedgekeurd.

Vervolgens wordt het bruidspaar ruim voor de trouwdatum door de predikant uitgenodigd voor een gesprek over het christelijk huwelijk en over de trouwdienst zelf. Ook is er een gesprek met de sectie-ouderling.

Door de kerk zal voor een organist worden gezorgd.

Voor de trouwdienst wordt een verplichte eigen bijdrage van € 100,- gevraagd als onkostendekking van organist, koster en eventuele energiekosten. Tevens zal er een collecte als teken van dankbaarheid worden gehouden.

Om misverstanden te voorkomen gaan wij ervan uit dat de kerk maximaal 1 uur voor aanvang en 1 uur na afloop van de trouwdienst beschikbaar is.

Huwelijk

Welke kerk?*

Welke predikant gaat voor?

Bruid

Bruidegom

Geluidsopname

Meer informatie over de geluidsopname

Geluid CD-Rom (1 gratis, overige exemplaren € 3,- per stuk)

Video DVD (€ 10,- per stuk)