Onze gemeente

Onze gemeente neemt zijn plaats in binnen de Protestantse Kerk in Nederland en behoort tot de protestantse classis Veluwe.

Ten tijde van de vorming van de PKN heeft onze gemeente een tweetal verklaringen onder-tekend, te weten de verklaring ‘Verbonden met het gereformeerd belijden’ en de verklaring ‘Instemming met het convenant van Alblasserdam’. In deze verklaringen is vastgelegd dat we ons als gemeente gebonden weten aan het gereformeerde belijden en alles verwerpen wat dat belijden weerspreekt. Beide verklaringen zijn in het beleidsplan en de plaatselijke regeling opgenomen.

 

Informatiegids

Deze informatiegids (gemeentegids) geeft in het kort een overzicht van de belangrijkste informatie over de Hervormde gemeente Kootwijk/Kootwijkerbroek. De gids is in PDF formaat, u kunt deze afdrukken of digitaal bewaren.

Download informatiegids (2016)