Huisbezoek

Iedere sectie-ouderling heeft een eigen sectie, waarin hij alleen of samen met een bezoekbroeder op huisbezoek gaat. De betrokken ouderling kan in zijn sectie – als dat nodig blijkt – desgewenst contact leggen tussen het gemeentelid en de wijkpredikant of hulpverlenende instantie.