Gemeentestructuur vanaf 1 januari 2019

Gemeentestructuur vanaf 1 januari 2019

De Hervormde Gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek bestaat uit twee wijkgemeenten.

We vergaderen als wijkkerkenraden, waar het mogelijk is, gezamenlijk. Voor zaken die zijn voorbehouden aan de wijkkerkenraden vergaderen de wijkkerkenraden afzonderlijk.
De leden van het moderamen van wijk 1 en van wijk 2 vormen ook de Algemene Kerkenraad.
De bijeenkomsten van de Algemene Kerkenraad wordt voorbereid door het moderamen van de Algemene Kerkenraad. De wijk specifieke zaken worden door het moderamen van de wijk voorbereid.
Besluiten worden genomen/cq bekrachtigd door de Algemene Kerkenraad
Voor meer informatie verwijzen we naar het beleidsplan.

Moderamen Algemene Kerkenraad
ds. C. G. Visser
J.J. van Hunen, preses
H.J. van Essen
L.H. Lijbers
A.G.W. Groot Wassink (2e voorzitter/notulist)

Algemene Kerkenraad

Moderamen wijkkerkenraad 1
Predikant: ds. C.G. Visser (preses)
L.H. Lijbers (ouderling) (scriba)
D. Kroon (ouderling) (kerkrentmeester)
A. van Oosterom (jeugdouderling)
S. van Kooten (diaken)
D. Brunekreeft (ouderling)

Moderamen wijkkerkenraad 2
G. van Engelenhoven (diaken)
H.J. van Essen (ouderling) (scriba)
E. Broekhuizen (ouderling) (kerkrentmeester)
K. van Luttikhuizen (ouderling) (evangelisatie)
J. Morren (ouderling)

Toegevoegd
J.J. van Hunen (ouderling) (preses AK)
A.G.W. Groot Wassink (2e voorzitter/notulist)